Luleå Airport

El-trion har genom åren utfört installationer på Luleå Airport. Allt ifrån byte flygplatsljus på rullbana och taxikant, inflygningshjälpmedel, oljefälla, läckagekontroll ny bränsleledning och diverse andra serviceuppdrag.

  • Kund

    Galären

  • Plats

    Luleå

  • År

    2016